De directie en management van HBM Facilities B.V verklaren dat zij zich houden aan de aspecten die worden beschreven in de gedragscode zoals door de OSB is samengesteld. Zorg voor onze medewerkers en het neerleggen van een reële verwachting inzake prestaties zijn voor directie en management kernelementen.
Wij vragen van onze mensen een eerlijke inspanning en geven de daarbij behorende beloning. Daarnaast geven wij aanvullende zorg in de persoonlijke sfeer door onze medewerkers extern op te leiden en zo de effectiviteit en kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren. Trots op het vak van schoonmaakdienstverlener is hier het gevolg van.
Wij garanderen persoonlijke aandacht voor onze medewerkers.
Wij houden ons aan alle afspraken die in de cao worden vastgelegd en geven onze medewerkers het respect dat zij verdienen.

Kwaliteit

Wij blijven streven naar een verbetering van kwaliteit en communicatie met onze opdrachtgevers en medewerkers. Correcte uitvoering van overeenkomsten is voor ons de basis van een vruchtbare relatie met onze opdrachtgevers en medewerkers.
Wij geven gevolg aan de afspraken en procedures die vastgelegd zijn in de diverse kwaliteitssystemen zoals daar zijn; ISO 9001, ISO 14001 en de MVO.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Als directie en management verklaren wij daarnaast dat al onze medewerkers gezamenlijk de plicht hebben om alle werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren waarbij de veiligheid van de medewerkers maar zeker ook die van opdrachtgevers en omstanders ten allen tijde gewaarborgd is. De arbeidsomstandigheden wet dient daarbij als leidraad.

Transparantie en eerlijke en verantwoorde omgang met elkaar is de basis van ons handelen.
Elkaar aanspreken op nakoming van deze zaken behoort tot de plicht van een ieder van ons.

Wij, directie en management verklaren zich achter dit beleid te scharen.

Lees ook ons management handboek: Management Handboek betreft ISO 9001 & ISO 14001 certificering.

Centraal gelegen nabij Utrecht.

Zodat we u overal in Nederland snel en goed kunnen faciliteren.